seven

Referenser

Referenser

Kroklada Öland

Referenser

Kroklada Öland

Tillbaka

Den öländska ladan har en stark identitet med en lokalhistorisk förankring. En viktig faktor för husets själ är att byggnadskonstruktionen är i Öländskt skiftesverk, som i detta fall har anpassats något och klätts med en utvändig panel.