seven

Referenser

Referenser

Kroklada Öland

Tillbaka

Referenser

Kroklada Öland

Tillbaka

Den öländska ladan har en stark identitet med en lokalhistorisk förankring. En viktig faktor för husets själ är att byggnadskonstruktionen är i Öländskt skiftesverk, som i detta fall har anpassats något och klätts med en utvändig panel.