seven

Referenser

Referenser

Djupvik – Sommarhus

Referenser

Djupvik – Sommarhus

Tillbaka

Sommarhus beläget i Djupvik på Ölands Västra kust.
Där kalkstenen kommer från ett lokalt stenhuggeri, golven invändigt är platsgjuten betong och slipade. Snickerierna invändigt och väggpanelen är av ask.
Ritad av arkitekten Cecilia Margen Wigow.