seven

Referenser

Referenser

Böda Sand – servicehus

Referenser

Böda Sand – servicehus

Tillbaka

I ett av Böda Sands toppmoderna servicehus, finns det möjlighet att stå ute och ta hand om sin disk. Denna byggnad är Elipse formad, byggt av betong med sedumtak.


Inomhus i det tillbyggda orangeriet finns möjligheten till matlagning.