seven

Byggföretagen

Folke Bygg är medlem i Byggföretagen, en bransch- och arbetsgivarorganisation som samlar bygg-, anläggnings- och specialföretag som vill bygga Sverige hållbart.

Som medlem Byggföretagen ingår företaget i den lokala byggföreningen som årligen håller byggföreningsstämma. Det högsta beslutande organet är Förbundsstämman. Stämman utser också Byggföretagens Förbundsstyrelse.

Läs mer om Byggföretagen här: