Byggd i kalksten på stenindustrimark

Ur tidningen Sten 2006-03:

På det gamla stenindustriområdet ”Sandviksklint” utanför samhället Sandvik på norra Öland ligger i dag ett litet antal nyprojekterade fritidshus.

Här hade en gång Ölands Sandviks bruk sin stenindustri. Villa Adrianzon, var ett av de första projekten på plats. Med en modern design i
samklang med öländsk stentradition har arkitekten försökt skapa en förstklassig byggnad men också ett vackert livsrum där många detaljer av sten förankrar tomten i det öländska landskapet.

Själva huset består av 3 ”skepp” där olika material fått dominera respektive del. Uthuset av sten, mittskeppet av grånat lärkträ, samt en tvåvåningsdel, som både in- och utvändigt har ljusa, slätputsade ytor. Där trä fått dominera väggytor har sten använts på golvytor och där sten resp puts använts för väggar, har massivgolv av trä valts för att skapa en varm och trivsam miljö.

www.sten.se