Kontakt

Wid5 Robert Nilsson.

BYGGFIRMAN FOLKE NILSSON AB

Förrådsvägen 20
387 72 Löttorp

Telefon: 0485-284 50

ROBERT NILSSON
Direktnr:
0485-58 64 32
E-post: robert@folkebygg.com

OLLE TEGRÉUS
Direktnr: 0485-58 64 34
E-post: olle@folkebygg.com