• Wid6 Ölands förmodligen mest spektakulära husbygge!
  • Folke4 Funkisstil på Sandviksklint.
  • Folkehus3 Villa ritad av den välkände arkitekten Jan Gezelius.
  • Folke9 Enplans villa, Dovreviken, Borgholm.